flaga-pl.jpg
ico_fr.gif
flaga-en.jpg
ico_se.gif
ico_de.gif
ico_ru.gif
Pdf
Drukuj

Interaktywna Mapa S@M jest miejscem, gdzie można prezentować przestrzennie zasoby z Bazy Informacji. Jako podkład można użyć darmowej mapy, np. Google Maps, Open Street Maps, UMP, zdjęć lotniczych, satelitarnych, posiadanej mapy wektorowej lub rastrowej.

 

Interaktywna Mapa S@M jest idealnym narzędziem do prezentowania bazy zasobów miasta/gminy/regionu, przypisanych do konkretnego miejsca w przestrzeni, nanoszenia informacji o ważnych miejscach, atrakcjach turystycznych, instytucjach i urzędach. Obiekty są pogrupowane w działy, które redaktor samodzielnie tworzy w panelu zarządzania. Oprogramowanie nie ma ograniczeń co do ilości działów ani ilości prezentowanych obiektów.

 

 

Przykład Planu Miasta - Urząd Miasta Chodzieży.

Przykład Planu Miasta UMP - Urząd Miasta Chodzieży.

 

Na mapie możliwe jest równoległe prezentowanie obiektów z wielu kategorii tematycznych. Umożliwia to wizualizację możliwości i zasobów danego obszaru:

 • przeglądanie tematycznie (zabytki, instytucje, hotele, itp.)/w całości zasobów,
 • wyszukiwanie grupy obiektów wg ich nazwy, użytkowania, promienia odległości,
 • wyznaczanie trasy pomiędzy punktami,
 • proponowanie nowych punktów lub ich aktualizacja na mapie,
 • zlokalizowanie dzielnicy, ulicy lub konkretnego adresu na podstawie wprowadzonych danych,
 • nanoszenie lokalizacji interaktywnych punktów, linii oraz poligonów (stref) z ich opisami, zdjęciami i plikami,
 • zarządzanie zgłaszanymi przez Internautów nowymi interaktywnymi punktami lub ich aktualizacjami,
 • generowanie linków do obiektów na mapie,
 • ograniczenie obszaru widoku podkładu mapy,
 • analizowanie raportów statystycznych, nawet pojedynczego punktu na mapie,
 • monitorowanie historii edycji pojedynczego punktu,
 • przydzielanie haseł dostępu redaktorom do wybranych działów (warstw) mapy (noclegi, tereny inwestycyjne, itp.).

System mapowy umożliwia lokalizowanie obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych oraz uzyskiwanie o nich informacji teleadresowych, opisów tekstowych, graficznych, tabelarycznych i multimedialnych, przechowywanych w bazie obiektów (Informatorze).

 

Dbając o wygodę i czas Redaktora Interaktywna Mapa S@M umożliwia mu przypisywanie obiektu do wielu kategorii. Moduł automatycznie lokalizuje dane adresowe na mapie i sugeruje lokalizację obiektu.

 

Przykład wykorzystania interaktywnej Mapy z podkładem Google.

 

 

 

Możliwość dostosowania indywidualnego widoku przez Internautę.

 

 

 

 

Interaktywna Mapa z wykorzystaniem podkładu przekazanego przez Klienta.
 Pozostawiono inne rodzaje podkładu.

 

 

 

 

Widok mapy 3D jako jeden z rodzajów podkładu.

 

 

 

Wykorzystanie przekazanej mapy kartograficznej jako podkład.

 

 

 

Wykorzystanie planu zagospodarowania przestrzennego jako podkład mapowy.

 

 

 

 

Rysowanie obiektów poligonalnych na mapie.

 

 

 

Przykład jednej z bibliotek ikon dla obiektów punktowych na mapie.

 

 

Opracowane mechanizmy Interaktywnej Mapy S@M umożliwiają prezentowanie kilku map równocześnie w zależności od stopnia powiększenia. Umożliwia to wykorzystanie indywidualnych map tematycznych o różnym stopniu szczegółowości, prezentowanych Internaucie w jednym oknie mapy.

 

Wycena
Specyfikacja
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zaufali nam_