flaga-pl.jpg
ico_fr.gif
flaga-en.jpg
ico_se.gif
ico_de.gif
ico_ru.gif
Pdf
Drukuj

Strony internetowe zgodne z WCAG 2.0 poziom AA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wszystkie strony internetowe od 01.06.2015 muszą spełniać standardy WCAG 2.0 poziom AA.

 

Strony internetowe tworzone przez CONCEPT Intermedia od kilku lat posiadały funkcje ułatwiające dostęp do informacji osobom z niepełnosprawnościami. Spełnianie standardów WCAG 2.0 poziom AA przez naszą Platforme S@M zostało potwierdzne w niezależnym audycie dostępności wykonanym przez Spółdzielnię Socjalną AkcesLab. Przeprowadzony audyt zakończył się wydaniem Certyfikatu Dostępności dla PLATFORMY S@M.


 

Darmowe szkolenie dla redaktorów stron

Niestety powszechnym znawiskim w internecie jest nie przestrzeganie zasad dotyczących redakcji treści publikowanych w samorzadowych portalach internetowych. Dotyczy to zarówno języka jak i sposobu redakcji treści. Dlatego od 2015 roku jako obowiązkowy element naszego każdego wdrożenia, wprowadziliśmy darmowe szkolenie z zakresu redakcji treści w zgodności z WCAG. Po szkoleniu zespół redakcyjny nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające redagować treści i spełniać standardy WCAG nie tylko w sferze technicznej strony ale i redakcyjnej. Szkolenie prowadzone jest przez osobę z niepełnosprawnością, specjalistę w zakresie WCAG, zatrudnioną w naszej firmie do prowadzenia audytów poprawności realizowanych projektów. 

 

Podręcznik redagowania treści zgodnych z WCAG 2.0 poziom AA

Firma CONCEPT Intermedia opracowała dla redaktorów stron internetowych specjalny podręcznik umożliwiający w każdym momencie przypomnienie kewstii pozwalający na prawidłową redakcję treści na stronie internetowej opartej o Platformę S@M. Podręcznik dostępny jest w formie PDF po zalogowaniu sie w zakładce redakcyjnej POMOC.

Wycena
Specyfikacja
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zaufali nam_