flaga-pl.jpg
ico_fr.gif
flaga-en.jpg
ico_se.gif
ico_de.gif
ico_ru.gif
Pdf
Drukuj

Poniżej przedstawiamy wybrane dedykowane realizacje wykonane w oparciu o Platformę S@M CMS.

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych

Nowoczesna aplikacja, służąca do tworzenia wniosków i aplikacji poręczeniowych, stworzone w oparciu o Platformę S@M. Dzięki aplikacji cały proces weryfikacji i zatwierdzania wniosków odbywa się elektronicznie. Raz wprowadzone informacje wykorzystywane są wielokrotnie w systemie i kolejnych generowanych dokumentach. Aplikacja dokonuje automatycznego scoringu i ratingu wniosków. Wprowadzane dane są weryfikowane pod względem poprawności. System przypomina o terminach kluczowych etapów podejmowania decyzji. Na każdym z etapów istnieje możliwość wygenerowania dokumentów (wnioski, aplikacje, protokoły) w formie elektronicznej – pliku PDF i wydruku. Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań została przyspieszona wymiana danych pomiędzy Funduszem Poręczeń Kredytowych a partnerami. Czas potrebny od wpłynięcia wniosku do wydania decyzji sktócił się do jednego dnia.

 

 

 

 

Zróbmy to!

Serwis internetowy „Petycje i Wnioski . pl” umożliwia zgłaszanie Petycji i Wniosków przez stronę internetową dedykowaną dla miasta lub gminy.

Każdy zgłoszona Petycja i Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany opinii mieszkańców (poprzeć lub zgłosić sprzeciw). Każda zgłoszona petycja lub wniosek ma ustalony czas na zebranie wymaganego poparcia. Po uzyskaniu minimalnej liczby poparć zostaje oficjalnie przekazana do instytucji publicznej (burmistrza, prezydenta, wójta). Informacje o przekazanych petycjach i wnioskach publikowane są na stronie internetowej.

Serwis internetowy Petycje i Wnioski służy jako kanał dwukierunkowej komunikacji obywateli z władzami miasta lub gminy. Umożliwia on na sprawne monitorowanie i reagowanie na sprawy mające wpływ na życie mieszkańców państwa miasta lub gminy.

Zarządzanie portalem wymaga jedynie określenia parametrów i opcji zarządzania petycjami i wnioskami. Konfiguracji wszystkie procesy odbywają się automatycznie. Efektem końcowym są przygotowane petycje i wnioski zgłaszane w formie elektronicznej do instytucji publicznej.

 

 

 

 

 

Zwierzaki

Strona internetowa dedykowana schroniskom dla zwierząt oraz organizacjom zajmującym się zwierzetami. Za pomocą specjalnie dedykowanej strony internetowej redaktorzy mają możliwość udostępniania inormacji ułatwiejących adopcję zwierząt. Redaktorzy strony internetowej w łatwy sposób mogą tworzyć profile dla swoich podopiecznych w podziale na dowolne kategorie (rasa, wiek, itp.) oraz publikować informacje o dalszych losach swoich podopiecznych.

 

 

 

 

Portal Inwestora

Portal przygotowany z myślą o ofercie inwestycyjnej danego regionu. W Portalu Inwestora mamy możliwość dodawania ofert inwestycyjnych z mozliwością zaznaczenia lokalizacji na mapie. Dodatkowo Portal posiada łatwą i czytelną wyszukiwarkę ofert inwestycyjnych. Każdy Internauta ma również możliwość dodania własnej oferty inwestycyjnej za pomocą czytelnego i przzejrzystego formularza dodawania oferty. Całość Portalu Inwestora dopełnia moduł banerowy, który pozwala na umieszczanie reklam w dowolnym miejscu portalu.

 

 

 

 

 

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy

Realizacja dedykowana Urzędom Pracy pozwalająca na automatyczne generowanie wykresów oraz diagramów na podstawie zamieszczonych danych statystycznych. Uproszczone dane statystyczne mogą być również zaprezentowana na interaktywnej mapie regionu. Kliknięcie w dany obszar będzie powodować przejście do pełnych danych statystycznych o danym rejonie.

 

 

 

 


Mapa Projektów

Interaktywna mapa pozwalająca na zamieszczanie informacji o zrealizowanych projektach. Panel zarządzania Mapą Projektów pozwala w łatwy sposób na dodawanie nowych projektów dzięki zastosowaniu formularza zawierającego najczęściej publikowane informacje o Projektach. Dla każdego projektu mamy także możliwość dodawania indywidualnego opisu, galerii zdjęć czy lokalizacji. Wszystkie obiekty można uporzątkować poprzez przypisywanie ich do odpowiednich kategorii.

 

 

 

 

Mapa Inwestycji Zrealizowanych

Jest to interaktywna mapa, pozwalająca na zamieszczanie informacji o realizacjach inwestycji na terenie miasta, gminy, powiatu itp. Redaktorzy mapy mają możliwość przypisania obiektu jako inwestycja planowana, w trakcie realizacji lub zrealizowana. Dodatkowo do każdego obiektu jest możliwość wybrania źródła finansowania, terminu realizacji oraz kategorii, do której obiekt należy. Opis każdego obiektu można wzbogacić poprzez dodanie galerii zdjęć, pozwalającej na pełną dokumentację z przebiegu realizacji inwestycji.

Dodatkowo do każdej realizacji jest możliwość dodania galerii zdjęć pozwalającej na pełną dokumentację z przebiegu realizacji inwestycji.
Korzystając z prostych filtrów i wyszukiwarki można przeglądać obiekty ze względu na ich  statusy, źródła finansowania, terminy realizacji oraz kategorii inwestycyjnej do której należą.

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Zasobów Ludzkich

Realizacja dedykowana instytucjom, które chcą zachęcić inwestorów do rozpoczynania swojej działalności gospodarczej w danym regionie. Dzięki stworzonej aplikacji redaktorzy mogą w łatwy sposób publikować informacje na temat mieszkańców danego regionu. Aplikacja pozwala na automatyczne generowanie wykresów, tabel i diagramów na podstawie wprowadzonych danych.

 

 

 

 

 

Interaktywny cmentarz

Interaktywny plan cmentarza pozwalający na zaznaczanie miejsc pochówku osób na cmentarzu, wolnych grobów, zarezerwowanych grobów oraz infrastruktury cmentarza. Portal pozwala również na zamieszczanie informacji o osobach zmarłych oraz zawiera wyszukiwarkę pozwalającą na znalezienie misca pochówku danej osoby. Każdej zmarłej osobie Internauta ma możliwość zapalenia wirtualnego znicza.

 

Wycena
Specyfikacja
Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Zaufali nam_